انواع تمپلیت های مدرن و جذاب

تا الآن بیش از ۲۰ تمپلیت آماده با طراحی های متنوع ایجاد شده اند که تنها با یک کلیک می توانید آن ها را فعال کنید. اما این پایان کار نیست و ما به طور مستمر تمپلیت های بیشتری را اضافه خواهیم کرد.

روی دکمه ها کلیک کنید و نتیجه رو ببینید. 🙂

علی میرزائیامید جعفرنژادعلی دستجردیسمانه

پیشفرض

امید جعفرنژادعلی دستجردیمحمد احمدی اکبریحمید تقوی زنوزسمانه

قلب ساده

علی میرزائیامید جعفرنژادمحمد احمدی اکبریحمید تقوی زنوزسمانه

توییتر

علی میرزائیامید جعفرنژادعلی دستجردیمحمد احمدی اکبریحمید تقوی زنوزmore

قلب انیمیشنی

امید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

لایک/دیسلایک پیشفرض

امید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

قلب نشان

alex nikbakhtامید جعفرنژادسمانه

علامت نشان

علی میرزائیامیرحسین امیرزادهalex nikbakhtامید جعفرنژادحمید تقوی زنوزmore

رأی دهندگان

امید جعفرنژادسمانه

رأی نشان

alex nikbakhtامید جعفرنژادعلی میرزائیsaeed joshaniسمانه

قلب شکسته

امید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

دایره مثبت

امید جعفرنژادسمانه

فیدبک

سیاوش بختیاریامید جعفرنژادحمید تقوی زنوزسمانهعلی میرزائی

ایموجی

امیرحسین امیرزادهسمانهعلی میرزائی

پسرونه

سمانهعلی میرزائی

دخترونه

امیرحسین امیرزادهسیاوش بختیاریalex nikbakhtامید جعفرنژادسمانهmore

انگشت نشان

سیاوش بختیاریalex nikbakhtامید جعفرنژادعلی میرزائی

دست ستاره دار

علی میرزائیامید جعفرنژادحمید تقوی زنوز

رأی گیری ساده

امید جعفرنژاد

مینیمال

امید جعفرنژاد

پیکان رای گیری

علی میرزائیامید جعفرنژاد

ستاره محبوب

امید جعفرنژادعلی میرزائی

دکمه نشانه