انواع تمپلیت های مدرن و جذاب

تا الآن بیش از ۲۰ تمپلیت آماده با طراحی های متنوع ایجاد شده اند که تنها با یک کلیک می توانید آن ها را فعال کنید. اما این پایان کار نیست و ما به طور مستمر تمپلیت های بیشتری را اضافه خواهیم کرد.

روی دکمه ها کلیک کنید و نتیجه رو ببینید. 🙂

محمدرضا دهاقینعلی میرزائیامید جعفرنژادعلی دستجردیسمانه

پیشفرض

آرین محمودیعلی میرزائیمحمدرضا دهاقینامید جعفرنژادعلی دستجردیmore

قلب ساده

آرین محمودیمحمدرضا دهاقینعلی میرزائیامید جعفرنژادمحمد احمدی اکبریmore

توییتر

آرین محمودیعلی میرزائیامید جعفرنژادعلی دستجردیمحمد احمدی اکبریmore

قلب انیمیشنی

امید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

لایک/دیسلایک پیشفرض

امید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

قلب نشان

محمدرضا دهاقینalex nikbakhtامید جعفرنژادسمانه

علامت نشان

محمدرضا دهاقینعلی میرزائیامیرحسین امیرزادهalex nikbakhtامید جعفرنژادmore

رأی دهندگان

امید جعفرنژادسمانه

رأی نشان

alex nikbakhtامید جعفرنژادعلی میرزائیsaeed joshaniسمانه

قلب شکسته

امید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

دایره مثبت

امید جعفرنژادسمانه

فیدبک

سیاوش بختیاریامید جعفرنژادحمید تقوی زنوزسمانهعلی میرزائی

ایموجی

امیرحسین امیرزادهسمانهعلی میرزائی

پسرونه

سمانهعلی میرزائی

دخترونه

امیرحسین امیرزادهسیاوش بختیاریalex nikbakhtامید جعفرنژادسمانهmore

انگشت نشان

سیاوش بختیاریalex nikbakhtامید جعفرنژادعلی میرزائی

دست ستاره دار

علی میرزائیامید جعفرنژادحمید تقوی زنوز

رأی گیری ساده

محمدرضا دهاقینمحمدصادق جمال زادهامید جعفرنژاد

مینیمال

امید جعفرنژاد

پیکان رای گیری

علی میرزائیامید جعفرنژاد

ستاره محبوب

محمدرضا دهاقینامید جعفرنژادعلی میرزائی

دکمه نشانه