انواع تمپلیت های مدرن و جذاب

تا الآن بیش از ۲۰ تمپلیت آماده با طراحی های متنوع ایجاد شده اند که تنها با یک کلیک می توانید آن ها را فعال کنید. اما این پایان کار نیست و ما به طور مستمر تمپلیت های بیشتری را اضافه خواهیم کرد.

روی دکمه ها کلیک کنید و نتیجه رو ببینید. 🙂

مهدی محمدی زادهعلیرضا حسینیمحمدرضا دهاقینعلی میرزائیامید جعفرنژادmore

پیشفرض

مهدی محمدی زادهعلی رضا عبدلیعلیرضا حسینیآرین محمودیعلی میرزائیmore

قلب ساده

علی میرزائیعلیرضا حسینیمهدی محمدی زادهآرین محمودیامیررضا مهدیانmore

توییتر

امیررضا مهدیانآرین محمودیعلی میرزائیامید جعفرنژادعلی دستجردیmore

قلب انیمیشنی

علیرضا حسینیامیررضا مهدیانامید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

لایک/دیسلایک پیشفرض

علیرضا حسینیمهدی محمدی زادهامید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

قلب نشان

علیرضا حسینیftg developمحمدرضا دهاقینalex nikbakhtامید جعفرنژادmore

علامت نشان

علیرضا حسینیمحمدرضا دهاقینعلی میرزائیامیرحسین امیرزادهalex nikbakhtmore

رأی دهندگان

علیرضا حسینیامید جعفرنژادسمانه

رأی نشان

علیرضا حسینیalex nikbakhtامید جعفرنژادعلی میرزائیsaeed joshanimore

قلب شکسته

علیرضا حسینیامیررضا مهدیانامید جعفرنژادعلی میرزائیسمانه

دایره مثبت

علیرضا حسینیامید جعفرنژادسمانه

فیدبک

علیرضا حسینیآرین محمودیسیاوش بختیاریامید جعفرنژادحمید تقوی زنوزmore

ایموجی

علیرضا حسینیامیرحسین امیرزادهسمانهعلی میرزائی

پسرونه

علیرضا حسینیامیررضا مهدیانسمانهعلی میرزائی

دخترونه

علیرضا حسینیامیررضا مهدیانامیرحسین امیرزادهسیاوش بختیاریalex nikbakhtmore

انگشت نشان

علیرضا حسینیسیاوش بختیاریalex nikbakhtامید جعفرنژادعلی میرزائی

دست ستاره دار

علیرضا حسینیامیررضا مهدیانعلی میرزائیامید جعفرنژادحمید تقوی زنوز

رأی گیری ساده

علی غلامیعلی رضا عبدلیعلیرضا حسینیامیررضا مهدیانمحمدرضا دهاقینmore

مینیمال

علیرضا حسینیامیررضا مهدیانامید جعفرنژاد

پیکان رای گیری

علیرضا حسینیمهدی محمدی زادهامیررضا مهدیانعلی میرزائیامید جعفرنژاد

ستاره محبوب

epubfa epubfaامیررضا مهدیانمحمدرضا دهاقینامید جعفرنژادعلی میرزائی

دکمه نشانه

علیرضا حسینیمهدی محمدی زادهآرین محمودیعلی میرزائی

تشویقی

علی غلامیعلیرضا حسینیمهدی محمدی زادهآرین محمودیعلی میرزائی

سوییچ خندان